odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Michal Illner. 2009. Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy. Sociologické studie / Sociological Studies 09:3. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 108 s. ISBN 978-80-7330-164-4.

Předkládaná studie se zaměřuje na analýzu politik regenerace ve městě Praha, které slouží jako jeden z případů sledovaných v rámci rozsáhlého mezinárodního komparativního průzkumu politik regenerace v patnácti městech ležících v devíti různých zemích vyspělého světa. Na základě studia dokumentů a rozhovorů s aktéry politik regenerace na úrovni celého města i ve dvou vybraných modelových územích jsou formulovány obecnější závěry ohledně prostorově orientovaných politik regenerace ve městě Praha.

Sdílejte tuto stránku