Trvání projektu: 
2008 - 2011

Hlavním cílem navrhovaného projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně prostorové nerovnosti v metropolitních oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu vlivu institucionálních struktur, v jejichž rámci jsou metropolitní oblasti spravovány, a jednak o analýzu vlivu jednotlivých konkrétních politik na sociálně-prostorové nerovnosti.

Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 10, zobrazeno 1 - 10)

Kostelecký, Tomáš, Martina Mikeszová

Populární představa říká, že Praha je bohaté město a lidé, kteří v ní žijí, mají vysoké mzdy, a vysokou životní úroveň. Kapitola si v této souvislosti klade dvě otázky: Znamená to, že mají Pražané vyšší průměrné mzdy také to, že si mohou dovolit více než lidé žijící mimo Prahu? Mají se všichni Pražené lépe než mimopražští? Zkoumání dat o příjmech a cenách dokládá, že výhoda vyšších pražských průměrných mezd je do značné míry zmenšována vyššími náklady na bydlení a některé služby.

Téma:
bydlení, mzdy a příjmy, práce, regiony, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Michal Illner

Předkládaná studie se zaměřuje na analýzu politik regenerace ve městě Praha, které slouží jako jeden z případů sledovaných v rámci rozsáhlého mezinárodního komparativního průzkumu politik regenerace v patnácti městech ležících v devíti různých zemích vyspělého světa.

Téma:
regiony, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Michal Illner

Článek se zabývá studiem politik regenerace v Praze. Po úvodní části, která se věnuje vymezením teoretických východisek a představení zahraničních zkušeností s prostorově orientovanými politikami regenerace rezidenčních čtvrtí ve městě, se článek zaměřuje na analýzu situace ve dvou vybraných městských částech Prahy.

Téma:
regiony, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš

Článek se zabývá analýzou regionálních rozdílů ve volebních výsledcích parlamentních voleb v České republice v letech 1996-2006. Výsledky potvrzují, že prostorové vzorce volební podpory hlavních politických stran jsou dosti stabilní. Větší část regionálních rozdílů je způsobena strukturálními rozdíly mezi okresy. Klíčové vysvětlující faktory jsou socio-ekonomické povahy.

Téma:
politika (a postoje k politice), regiony, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Yvona Kostelecká , Michal Illner
Téma:
sociální nerovnosti, vzdělání
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Body-Gendrot, Sophie, Tomáš Kostelecký, Clarence Stone
Téma:
sociální nerovnosti, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Daniel Čermák, Jana Vobecká
Téma:
politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecká, Yvona, Kostelecký, Tomáš, Jana Kohnová, Michaela Tomášová, Kateřina Pokorná, Kateřina Vojtíšková, Martin Šimon
Téma:
vzdělání
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Michal Illner, Jana Vobecká, Daniel Čermák


 

Téma:
bydlení, město a vesnice, sociální nerovnosti, veřejná politika, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Vobecká, Jana

Social inequalities have increased in the Czech Republic since the collapse of communism. While this has not led to an intensification of territorial inequalities, yet the analysis of the Prague metropolitan area presented in this chapter shows that pressure toward socio-spatial inequalities might increase in the near future.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii