recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš. 2009. „Regionální rozdíly ve volebních výsledcích v České republice – parlamentní volby 1996-2006.“ Evropská volební studia / European Electoral Studies 4 (2): 124-134. ISSN 1801-6545. Dostupné z: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/008/evs_4_2_2.pdf.

Článek se zabývá analýzou regionálních rozdílů ve volebních výsledcích parlamentních voleb v České republice v letech 1996-2006. Výsledky potvrzují, že prostorové vzorce volební podpory hlavních politických stran jsou dosti stabilní. Větší část regionálních rozdílů je způsobena strukturálními rozdíly mezi okresy. Klíčové vysvětlující faktory jsou socio-ekonomické povahy.

Sdílejte tuto stránku