kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš. 2005. „Hodnocení rozvojových možností kraje a navrhované cesty k jejich dosažení.“ Pp. 89-105 in Kostelecký Tomáš, Jana Vobecká (eds.). Regionální elity 2004. Sociologické studie / Sociological Studies 05:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.

Byly analyzovány názory regionálních elit na rozvojové možnosti kraje. Většina z dotázaných jsou optimisté. Mezi hlavní priority rozvoje jsou nejčastěji zařazovány: snaha získat prostředky z fondů Evropské unie, přednostně podporovat domácí malé a střední podnikatele a vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Základní představy o tom, jaké strategie povedou k rozvoji kraje, jsou předmětem relativního konsensu regionálních elit.

Součást publikace: 
2005
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.)
Sdílejte tuto stránku