odborná kniha / monografie
Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký, Michal Illner, Jana Vobecká. 2011. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 237 s. ISBN 978-80-7419-069-8.

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Autoři popisují formální i neformální charakteristiky samospráv venkovských obcí, sledují agendu samospráv a procesy přijímání rozhodnutí v zastupitelstvech. Zároveň se zabývají problematikou lokálních rozvojových potenciálů a rozvojových příležitostí a deficitů venkovských obcí.

Left

Témata: 
město a vesnice
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy