odborná kniha / monografie
Kostelecký, T. R. Mikešová, M. Poláková, D. Čermák, J. Bernard, M.Šimon. 2015. Geografie výsledků parlamentních voleb: prostorové vzorce volebního chování v Česku 1992-2013. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 209 s. ISBN 978-80-7330-284-9.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou většinou voličů považovány za nejdůležitější z voleb, protože se při nich rozhoduje o budoucím složení vlády. Bývá v nich proto také vyšší volební účast než v jiných volbách. Protože poskytují detailní informace o volebním chování v každé z více než 6000 českých, moravských a slezských obcí, jsou volební data zvláště vhodná ke zkoumání regionálních rozdílů volebního chování a jejich proměn v čase. Navíc máme o obcích a jejich obyvatelstvu ještě řadu dalších informací pocházejících z jiných zdrojů, takže můžeme geografii volebního chování a její vývoj studovat i v kontextu vývoje prostorových vzorců sociální struktury a dalších změn, které se odehrávají v území. A právě to je primárním cílem této knihy, která se snaží odpovědět na to, jaké jsou prostorové vzorce volebního chování po roce 1990 a jaký byl jejich vývoj v čase. Detailní poznání geografie volebního chování následně umožňuje autorům soustředit se na druhou klíčovou otázku: Proč jsou politické preference obyvatel žijících v různých obcích Česka odlišné?

Kniha je určena širokému spektru čtenářů. Kniha může přinést zajímavé informace nejen odborníkům z oblasti společenských věd nejrůznějšího oborového zaměření, ale i všem, kteří se chtějí něco dozvědět o volebním chování v poněkud méně tradiční podobě, než je obvyklé. Kniha je psána jazykem, který nevyžaduje hluboké teoretické znalosti oboru. Text knihy je bohatě doplňován tabulkami, grafy a mapami. Pro ty čtenáře, které zajímají výsledky voleb v jednotlivých obcích, jsou v mapových přílohách přehledně shromážděny výsledky všech politických stran, které od roku 1992 uspěly v parlamentních volbách a získaly zastoupení v České národní radě, resp. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Autoři a autorky knihou rovněž odpovídají na tyto otázky:

  • Odráží regionální rozdíly volebního chování rozdíly ve složení populace?
  • Má na rozhodování voličů v parlamentních volbách větší vliv to, čím jsou, nebo to, v jakém prostředí žijí?
  • Ovlivňují historické události a procesy, které se odehrály před desítkami let, hlasování voličů v dnešních volbách?
  • Chovají se voliči vždycky jako lidé, kteří svojí volbou chtějí maximalizovat svůj individuální užitek?
  • Navázali voliči žijící v různých obcích s některými stranami dlouhodobý psychologický vztah? 

Prodejní cena: 295 Kč vč. DPH.

Sdílejte tuto stránku

Připojené soubory

SouboryVelikost
PDF icon obsah.pdf74.43 KB
PDF icon uvod.pdf126.02 KB
PDF icon ukazka.pdf4.67 MB

Připojené obrázky

Kostelecký et al. 2015. Geografie výsledků parlamentních voleb
Kostelecký et al. 2015. Geografie výsledků parlamentních voleb
Kostelecký et al. 2015. Geografie výsledků parlamentních voleb
Kostelecký et al. 2015. Geografie výsledků parlamentních voleb
Kostelecký et al. 2015. Geografie výsledků parlamentních voleb
Kostelecký et al. 2015. Geografie výsledků parlamentních voleb