Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 227
Interní linka: 
227

Životopis

Vzdělání: 
  • 2012 Doktorské studium, Obecné otázky geografie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova
  • 2008 Magisterské studium, Sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova
  • 2006 Bakalářské studium, Geografie a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova
Zaměření: 
  • rezidenční mobilita a segregace
  • politická a volební geografie
  • environmentální kriminologie
  • geografické informační systémy (GIS) v sociálních vědách
  • prostorové i-mobility, kontraurbanizace
Pedagogická činnost: 

Metody a cvičení ze Sociální geografie I, Metody a cvičení ze Sociální geografie II (Přírodověděcká fakulta UK)

Urban Social Geography I, Urban Social Geography II, Selected Chapters from Physical and Human Geography (Faculty of Science, Charles University in Prague)

Medailonek: 

Martin Šimon působí v oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. a v týmu URRLab na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.  Svůj odborný zájem o mobilitu obyvatel a společenské nerovnosti uplatnil v projektech týkajících se demografických změn, environmentální kriminologie, bezdomovectví, voleb a sociálního vyloučení. Martin Šimon je hlavním řešitelem projektu Rezidenční segregace a mobilita cizinců: analýza sousedství, rezidenčních drah a sousedských efektů financovaným Grantovou Agenturou České Republiky. V roce 2019 obdržel Prémii Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky oceňující vynikající výsledky k rozvoji vědeckého poznání. Publikuje v odborných časopisech (např. Cities, Sociologia Ruralis, Erdkunde, Geo Journal) a knihách.

Všechny publikace

impaktované články

Připojené odkazy

Připojené obrázky

Obrázky: 
Historický atlas obyvatelstva českých zemí
Podíl Němců 1930 - kvantily - A2
Volební neúčast v prezidentských volbách 2014 - kvanitly - A4
Index of Population Change 2011/1991 In Central Europe
Mean age 2011 In Central Europe
Change of Mean Age 2001-2011 In Central Europe
Components of Population Change 2001-2011 In Central Europe
Relative Rate of Unemployment (%) In Central Europe
Total Fertility Rate  In Central Europe
Life Expectancy 2011 In Central Europe
Thefts From Car in 2011 in Prague Metropolitan Area
mapa ODS
mapa KDU-ČSL
Diferenciace věkově specifické migrace 1992-4 a 2005-2007 v Česku
Typologie území Česka
Typologie migrace na venkov - kontraurbanizace
Volební neúčast 1. kole prezidentské volby 2018
segregace - geografie 1
segregace - geografie 2
segregace - geografie 11
Activity space of homeless people 1
Activity space of homeless people 2
Typologie periferních regionů v Česku 2011
Vymezení periferních regionů v Česku 2011
Podíl cizinců v individualizovaných sousedstvích v Česku 2015: multiměřítkový přístup
Figure 1: Population grid for segregation measurement – example of Brno
Refugees from Ukraine, 8.3.2022
Změny v rozmístění uprchlíků z Ukrajiny 8.3-5.4.2022