Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení
Telefon: 
777 149 423
Interní linka: 
227

Životopis

Vzdělání: 

2004, Mgr., Sociologie, Germanistika, FFUK v Praze

2012, Ph.D. Sociologie, FFUK v Praze

2021, Doc., Sociologie, FF UPOL v Olomouci

Zaměření: 
 • sociologie venkova a města
 • sociální a prostorové nerovnosti
 • lokální rozvoj
 • komunální politika malých obcí
 • prostorová diferenciace volebního chování
 • mezinárodní migrace
Pedagogická činnost: 
 • Sociologie sídel, Univerzita Hradec Králové
 • Metody sociologických výzkumů, Univerzita Hradec Králové
 • Sociologie pohraničních oblastí, Univerzita Hradec Králové
 • Regionální rozvoj, Univerzita Hradec Králové
 • Uplatnění sociologie v rozvoji územních celků, Univerzita Hradec Králové
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 2014, sedmiměsíční postdoktorský pobyt na University of Zurich, Department of Political Science

 • 2003, zimní semestr, Universität Wien, stipendium programu Aktion

Všechny publikace

impaktované články

odborné knihy / monografie

kapitoly v knize / monografii

Projekty