kapitola v knize / monografii
Štych, Přemysl, Tomáš Hudeček, Josef Bernard. 2010. „Způsob využití GIS při analýzách rozvojových potenciálů malých obcí.“ Pp. 93-105 in Bernard, Josef (ed.). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 126 s. ISBN 978-80-7330-187-3.

Kapitola je metodologickým doplňkem studie. Její autoři představují geoinformační systémy a možnosti jejich využití v různorodých sociálních analýzách, zejména v analýzách lokálního rozvoje. Podrobně se věnují využití geoinformačních systémů ve statistických analýzách obsažených v druhé kapitole studie – výpočtu dostupnosti obcí individuální automobilovou dopravou a identifikaci prostorově oddělených nesamostatných sídel.

Sdílejte tuto stránku