Trvání projektu: 
2009 - 2011

K důležitým otázkám týkajícím se fungování obecní samosprávy, které mají kromě teoretického významu rovněž zásadní praktický dopad, patří souvislost mezi výkonem samosprávy a endogenním rozvojovým potenciálem obcí. Endogenní rozvojový potenciál představuje souhrn vnitřních podmínek a zdrojů dané obce, které mohou stimulovat ekonomický, demografický a kulturní rozvoj. Česká republika se vyznačuje velmi roztříštěnou strukturou obcí. Smysluplnost a fungování této samosprávy v nejmenších obcích se dlouhodobě diskutuje. Nabízí se otázka, nakolik může samospráva malých venkovských obcí ovlivňovat jejich rozvoj. Projekt pomocí kvantitativního i kvalitativního přístupu analyzuje souvislosti mezi výkonem samosprávy malých venkovských obcí a jejich rozvojovým potenciálem.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 15, zobrazeno 1 - 10)

Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký, Michal Illner, Jana Vobecká

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Autoři popisují formální i neformální charakteristiky samospráv venkovských obcí, sledují agendu samospráv a procesy přijímání rozhodnutí v zastupitelstvech. Zároveň se zabývají problematikou lokálních rozvojových potenciálů a rozvojových příležitostí a deficitů venkovských obcí.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Bernard, Josef

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Autoři popisují formální i neformální charakteristiky samospráv venkovských obcí, sledují agendu samospráv a procesy přijímání rozhodnutí v zastupitelstvech. Zároveň se zabývají problematikou lokálních rozvojových potenciálů a rozvojových příležitostí a deficitů venkovských obcí.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Michal Illner, Tomáš Kostelecký

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Autoři popisují formální i neformální charakteristiky samospráv venkovských obcí, sledují agendu samospráv a procesy přijímání rozhodnutí v zastupitelstvech. Zároveň se zabývají problematikou lokálních rozvojových potenciálů a rozvojových příležitostí a deficitů venkovských obcí.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Jana Vobecká

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Autoři popisují formální i neformální charakteristiky samospráv venkovských obcí, sledují agendu samospráv a procesy přijímání rozhodnutí v zastupitelstvech. Zároveň se zabývají problematikou lokálních rozvojových potenciálů a rozvojových příležitostí a deficitů venkovských obcí.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Autoři popisují formální i neformální charakteristiky samospráv venkovských obcí, sledují agendu samospráv a procesy přijímání rozhodnutí v zastupitelstvech. Zároveň se zabývají problematikou lokálních rozvojových potenciálů a rozvojových příležitostí a deficitů venkovských obcí.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef (ed.)

Kniha je věnována problematice rozvoje malých venkovských obcí, jejich endogenním rozvojovým potenciálům a roli lokální samosprávy při stanovování rozvojových cílů a jejich dosahování. Při zkoumání problematiky lokálního rozvoje je aplikován komplexní přístup. Vzhledem k tomu, že malé venkovské obce plní především rezidenční a též rekreační funkci, řadíme k pojmu lokální rozvoj především takové sociální změny v lokalitě, které pozitivně ovlivňují kvalitu života a bydlení jejích obyvatel.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Bernard, Josef

V kapitole je stručně představena problematika endogenního lokálního rozvoje venkovských obcí a její souvislost s konceptem rozvoje komunit (community development). Dále se autor zabývá různými přístupy k vymezení lokálního rozvoje a českými empirickými výzkumy, které z těchto koncepcí vycházejí. Na konci kapitoly autor prezentuje rozvojový model zahrnující vnější a vnitřní rozvojové potenciály.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký

V kapitole autoři představují statistickou analýzu vnitřních rozvojových potenciálů malých venkovských obcí, resp. sídel.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Štych, Přemysl, Tomáš Hudeček, Josef Bernard

Kapitola je metodologickým doplňkem studie. Její autoři představují geoinformační systémy a možnosti jejich využití v různorodých sociálních analýzách, zejména v analýzách lokálního rozvoje. Podrobně se věnují využití geoinformačních systémů ve statistických analýzách obsažených v druhé kapitole studie – výpočtu dostupnosti obcí individuální automobilovou dopravou a identifikaci prostorově oddělených nesamostatných sídel.

Téma:
město a vesnice
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Josef Bernard, Michal Illner

Kapitola je souhrnem tří kvalitativních případových studií zachycujících podobu lokálního vládnutí a rozvojové potenciály ve třech vybraných malých obcích – ve Verměřovicích, Vražkově a Roztokách. Provedené případové studie jsou založeny na rozhovorech s hlavními aktéry veřejného dění v obcích a na zúčastněném pozorování na jednáních zastupitelstev. Studie ukazují na zcela dominantní roli starosty jakožto rozvojového aktéra.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky