kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef. 2010. „Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a lokální vládnutí - teoretický rámec.“ Pp. 13-26 in Bernard, Josef (ed.). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 126 s. ISBN 978-80-7330-187-3.

V kapitole je stručně představena problematika endogenního lokálního rozvoje venkovských obcí a její souvislost s konceptem rozvoje komunit (community development). Dále se autor zabývá různými přístupy k vymezení lokálního rozvoje a českými empirickými výzkumy, které z těchto koncepcí vycházejí. Na konci kapitoly autor prezentuje rozvojový model zahrnující vnější a vnitřní rozvojové potenciály.

Left

Témata: 
město a vesnice
politika (a postoje k politice)
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku