kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Josef Bernard, Michal Illner. 2010. „Vnitřní potenciály rozvoje tří menších obcí: Verměřovice, Vražkov, Roztoky.“ Pp. 65-92 in Bernard, Josef (ed.). Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Sociologické studie / Sociological Studies 10:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 126 s. ISBN 978-80-7330-187-3.

Kapitola je souhrnem tří kvalitativních případových studií zachycujících podobu lokálního vládnutí a rozvojové potenciály ve třech vybraných malých obcích – ve Verměřovicích, Vražkově a Roztokách. Provedené případové studie jsou založeny na rozhovorech s hlavními aktéry veřejného dění v obcích a na zúčastněném pozorování na jednáních zastupitelstev. Studie ukazují na zcela dominantní roli starosty jakožto rozvojového aktéra. Případové studie dokumentují rovněž omezení, kterým je lokální samospráva vystavena při dosahování rozvojových cílů.

Left

Témata: 
město a vesnice
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku