kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef. 2018. „Dodatek: Jak jsme zkoumali periferie? Metodologické postupy využité při výzkumu.“ Pp. 227-234 in: Josef Bernard (ed.). Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR. 244 s. ISBN 978-80-7419-274-6.

Kapitola je přehledem metodologických postupů využitých v knize Nic se tady neděje: Životní podmínky na periferním venkově.

Sdílejte tuto stránku