recenzovaný článek
Bernard, Josef. 2010. „Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace.“ Sociální práce / Sociálna práca 10 (3): 100-109. ISSN 1213-6204.

Příspěvek se zabývá analýzou procesuálních charakteristik komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí v ČR. Dospívá k závěru, že participativní charakter komunitního plánování se v reálu daří naplnit jen s obtížemi. Nedostatky v participativním charakteru plánování souvisí s institucionálním kontextem, v němž komunitní plánování v ČR probíhá, ať už z hlediska institucí veřejné správy, nebo z hlediska institucí občanské společnosti.

 

Sdílejte tuto stránku