Trvání projektu: 
2015

Obecným cílem projektu je získat aktuální informace o stavu sociálního podnikání v Pardubickém kraji, jeho možných perspektivách a možnostech podpory ze strany územní samosprávy a státu. Sociální podniky, resp. subjekty sociálního podnikání, jsou organizace pohybující se v tržním prostředí, nicméně odlišující se od běžných firem v několika znacích. K jejich společným definičním znakům patří deklarace veřejně prospěšného cíle, nerozdělování celého zisku podílníkům podniku a demokratická vlastnická struktura. Zároveň jsou sociální podniky autonomní ve vztahuk veřejné sféře či zakládající organizaci. Sociální podnikání představuje souhrn ekonomických aktivit, jejichž současný rozsah je sice spíše nižší, nicméně postupně sílící. Význam sociálního podnikání pro rozvoj regionu ovšem nelze posuzovat primárně z hlediska jeho ekonomické výkonnosti, ale spíše vzhledem k jeho potenicálu pro redukci závažných sociálních problémů, stabilizaci území a nárůstu kvality života. V současné době existuje v České republice jen velmi nedokonalá evidence o rozsahu a vývoji aktivit sociálního podnikání. Tématu sociálního podnikání je v rámci základního i aplikovaného výzkumu věnována jen velmi selektivní pozornost. Uvedený obecný cíl vychází z aktuálních potřeb Pardubického kraje. Jeho formulace a navržený způsob řešení jsou výsledkem konzultací mezi pracovníky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a radním Pardubického kraje odpovědným za sociální věci a neziskový sektor, Ing. Pavlem Šotolou. Zároveň ovšem uvedený cíl přesahuje potřeby jednoho konkrétního kraje, protože představuje ojedinělou sondu po podmínek sociálního podnikání v České republice, která bude moci být využita jako příklad dobré praxe i v ostatních regionech. Realizaci výzkumu tak lze chápat jako specifickou pilotní akci, během níž bude vytvořena a vyzkoušena metodika sběru dat od organizací provozujících sociální podnikání.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
ekonomie
sociální politika
veřejná správa
Zadavatel: 
ostatní