kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef. 2018. „„Vlastně dělám toho taxikáře, musím ty děti rozvážet“: Rodiny, péče o děti a problém skloubení péče a zaměstnání v periferiích. .“ Pp. 182-203 in Josef Bernard (ed.). Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR. 244 s. ISBN 978-80-7419-274-6.

Kapitola se zaměřuje na to, s jakými překážkami se musejí vyrovnávat rodiče pečující o děti v periferiích. Ukazuje, že komplikovaná dopravní situace, nerozvinutá nabídka péče o děti, ale také menší paleta škol a volnočasových aktivit i menší výběr zaměstnání snižují možnosti volby a komplikují slaďování péče a zaměstnání.

Left

Témata: 
péče
práce
regiony
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku