recenzovaný článek
Bernard, Josef. 2008. „The Migration of Researchers from Central Europe during the Transition Period.“ Sociológia 40 (3): 191-214. ISSN 0049-1225.

Článek se zabývá analýzou migrace vědců z postsocialistické střední Evropy do USA v kontextu diskuse o různých přístupech k jevu "brain drain" a jeho formám. V článku je porovnán rozsah a struktura migrace ze střední Evropy do USA s rozsahem a strukturou migrace ze západní Evropy do USA za pomoci několika rozsáhlých datových souborů.
 

Sdílejte tuto stránku