impaktovaný článek
Vašát Petr, Josef Bernard. 2015. „Formování komunit, nebo sociální integrace? Analýza personálních sítí ukrajinských imigrantů v Plzni .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (2): 199-225. ISSN 0038-0288. Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/176-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-2-2015/3511?culture=en.

Nejpočetnější cizineckou minoritou současné České republiky jsou Ukrajinci. Dle Českého statistického úřadu jich na území ČR pobývá 105 239 (ČSÚ k 31. 12. 2013). Tradičně se koncentrují do velkých měst a jsou zaměstnáváni v manuálních profesích. Od příjezdu prvních pracovníků se ovšem řada aspektů jejich migrace změnila. Například vedle původní cirkulační, resp. podvojné životní strategie, lze stále více zaznamenat zájem o usazení v ČR. Cílem tohoto textu je popsat personální sítě imigrantů z Ukrajiny a nalézt v nich vzorce, které by nám pomohly pochopit některé aspekty jejich integrace. Konkrétně chceme zodpovědět tři vý- zkumné otázky: (1) Tvoří zkoumaní Ukrajinci vnitřně provázané etnické komunity? (2) Jaký je význam Čechů v jejich personálních sítích? (3) Dochází k jejich postupné sociální integraci?

Left

Témata: 
migrace a mobilita
práce
sociální kapitál
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku