impaktovaný článek
Josef Bernard, Tomáš Kostelecký, Martin Šimon. 2014. „Existují prostorové kontextové vlivy na volební chování i v relativně nacionalizovaném stranickém systému? Příklad Česka.“ Geografie 119 (3): 240-258. Dostupné z: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2014/10/g14-3_s240-258_bernard_kostelecky_simon.pdf.

Článek se věnuje problematice kontextových vlivů na volební chování. V části českéodborné literatury bylo konstatováno, že vliv prostorového kontextu na volební chování v Česku je nevýrazný a že převážnou část teritoriální diferenciace volebních výsledků lze vysvětlit jako důsledek teritoriálních odlišností sociální skladby, tedy kompozičně. Tato studie zkoumá existenci kontextových efektů v detailním územním členění. Ukazuje, že pomocí metod prostorové statistiky lez na úrovni obcí lze v Česku nalézt různě velké oblasti, v nichž volební výsledky kompozičně vysvětlit nelze a je na místě uvažovat o vlivu prostorového kontextu. Přestože výsledky provedených analýz lze interpretovat jako projev sousedského efektu, jednoznačné potvrzení jeho existence zůstává nadále otevřenou otázkou a tedy příležitostí pro další výzkum.

 

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky

mapa ODS
mapa KDU-ČSL