Trvání projektu: 
2020 - 2023

Cílem projektu byla realizace 3 mobilit juniorních a seniorních výzkumných pracovníků a mobility technických a administrativních pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., na zahraničních výzkumných institucích. Náplně stáží souvisely s výzkumem probíhajícím v zapojených výzkumných odděleních Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (SOÚ). Projekt byl zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce, podporu profesního růstu a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných pracovníků.

V roce 2023 proběhly závěrečné aktivity projektu zaměřené na posílení spolupráce a mezinárodních kompetencí v oblasti projektového managementu. Byla realizována spolupráce s pracovníky kanceláře CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research) v Bruselu, schůzky s aktéry evropských politik a zástupci výzkumných organizací se zastoupením v Bruselu. Cílem je posílení podpory pro přípravu a řešení projektů mezinárodní spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru.

 

Reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983

Témata: 
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt