recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká. 2011. „Ovlivňuje finanční (ne)dostupnost bydlení porodnost v České republice.“ Urbanismus a územní rozvoj 14 (1): 18-21. ISSN 1212-0855.

Článek zkoumá vztahy mezi finanční dostupností bydlení a demografickým chováním v krajích České republiky. Analýzy ukázaly, že čím ne horší finanční dostupnost bydlení, tím vyšší je průměrný věk matek při porodu prvního dítěte a tím nižší je úhrnná plodnost v kraji. Platí zároveň, že časování porodů je finanční dostupností bydlení ovlivněno více než úhrnná plodnost.

Sdílejte tuto stránku