odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák, Josef Montag. 2005. Standardy bydlení 2004/2005: Financování bydlení a regenerace sídlišť. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 185 s. ISBN 80-7330-075-3.

V roce 2005 vyšla třetí, poslední (vzhledem ke končícímu projektu stejného názvu) z řady publikací Standardy bydlení. Studie se prioritně věnuje oblasti tržního financování vlastnického bydlení a měření efektivity systémů financování ve vyspělých i tranzitivních zemích, včetně České republiky. Doplňkový problémový okruh analýz tvoří tematika modernizace panelových domů a regenerace panelových sídlišť, s přesahem na hodnocení ekonomické efektivity a sociální efektivnosti státní podpory procesu regenerace ve vyspělých zemích a u nás. Analytická část studie je doplněna o část modulovou podávající základní obraz o makroekonomickém vývoji, programech podpory bydlení, bytovém fondu, výdajích domácností na bydlení, příspěvku na bydlení, stavebním spoření a hypotečním financování v České republice.

Sdílejte tuto stránku