impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Patočková, Věra, Illner, Michal. 2007. „Jak fungují kraje – příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 967-992. ISSN 0038-0288.

Autoři článku se snaží odpovědět na otázku, zda regionální vlády v ČR (tj. volené a nevolené orgány samosprávných krajů) fungují přibližně na stejné úrovni nebo zda se jejich výkon navzájem liší. A pokud se liší, jak velké a jak strukturované jsou rozdíly mezi jejich výkonem. Analýza se opírá o soubor ukazatelů výkonu krajských vlád, který autoři navrhli, a o agregátní index konstruovaný na základě tohoto souboru. Jsou rozlišeny krajské vlády, jejichž výkon byl shledán jako nadprůměrný, průměrný a podprůměrný. Územní rozložení těchto tří skupin a některé další skutečnosti se zdají potvrzovat, že provedené měření bylo validní.

 

Sdílejte tuto stránku