impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Patočková, Věra, Vobecká, Jana. 2007. „Kraje v České republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem krajských vlád?“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (5): 911-943. ISSN 0038-0288.

Článek prezentuje výsledky empirického výzkumu zaměřeného na odhalení možných souvislostí mezi úrovní sociálního kapitálu, ekonomickou výkonností a výkonem vlády na úrovni krajů v České republice. Analýzy nepotvrzují hypotézu o pozitivních korelacích mezi sledovanými proměnnými. Ukazuje se ovšem, že významný pozitivní vliv na všechny sledované proměnné má úroveň lidského kapitálu, měřeného vzdělaností populace krajů.

 

Sdílejte tuto stránku