Oddělení:
Pracovní zařazení: 
vedoucí vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 352
Interní linka: 
352

Životopis

Vzdělání: 
 • 2007, PhD., sociologie, Filozofická fakulta UK
 • 2001-2007 studium doktorského programu studia na Filozofické fakultě, obor sociologie
 • 2000, Mgr., sociologie, Filozofická fakulta UK
Zaměření: 
 • genderová sociologie, sociologie rodiny a soukromého života, studie sociálních a veřejných politik; péče o děti, péče o seniory, ženská reprodukční a sexuální práva, rodičovství po rozchodu rodičů.
Pedagogická činnost: 
 • 1.10. 2018 - dosud: Filozofická fakulta UK, katedra sociologie: kurzy Kvalitativní metodologie sociologického výzkumu, 2 hodiny týdně; Gender v sociologii, 2 hodiny týdně; Analýza diskurzu, 2 hodiny týdně
 • 1.10. 2012 - 30.6. 2016: Fakulta humanitních studií, katedra historické sociologie: kurzy Kvalitativní metodologie výzkumu a Analýza veřejného a politického diskurzu
 • 1.10 2007 - 31.5. 2008:  Filozofická fakulta UK, katedra sociologie: přednáška a seminář kvalitativní metodologie sociologického výzkumu, 2 hodiny týdně
 • letní semestr 2004: Radimská, R., M. Čermáková, H. Hašková, A. Křížková, H. Maříková, Gender a společnost. Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná škola, s.r.o., Teplice, 5x4 hodiny
 • 1.10. 2001 - 18.1. 2002 : Filozofická fakulta UK, katedra sociologie: seminář Cizinec a vztah k jinému, 2 hodiny týdně
 • 18.2. 2002 - 24.5. 2002 : Filozofická fakulta UK, katedra sociologie: přednáška Současná francouzská sociologie, 2 hodiny týdně
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 2009-2010: post-doc position, Leiden University, Leiden, Nizozemí.
 • 2005, 29. 5. - 12. 6.: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paříž, Francie.
 • 2004, 20. - 30. 9.: Center for Gender Studies, University of Latvia, Riga, Lotyšsko.
 • 2004, 1. –15. 5.: Department of Management and Organisation, Swedesh School of Economics, Helsinki, Finsko.
 • 2003, květen: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paříž, Francie.
 • 2002, 2003, 2004 zimní semestry: Université Paris V, výzkumné pracoviště CNRS Centre des études sur les liens sociaux, Francie
Medailonek: 

Vystudovala sociologii na FF UK a na Université Paris 5 – René Descartes v Paříži. V roce 2007 získala titul Ph.D. za dizertaci Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Od září 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se na témata sociologie soukromého života, rodičovství a péče, a na analýzu sociálních politik. V letech 2008 až 2010 pracovala jako postdoktorandka v Department of Political Science na univerzitě v Leidenu v Nizozemí. Zde se v rámci projektu FEMCIT (6th EU Framework) věnovala tématu ženského těla a výzkumu toho, jak bylo v Československu (České republice) v průběhu minulého století zacházeno s právem žen na tělesnou integritu a sebeurčení. V současnosti se zabývá tématem stárnutí, péčí o seniory a genderovými souvislostmi důchodových systémů.

Všechny publikace

impaktované články

working papery

recenzované články

kapitoly v knize / monografii

odborné knihy / monografie