recenzovaný článek
Dudová, Radka. 2006. „Rozporuplné diskursy otcovství.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 6-11. ISSN 1213-0028.

Otcovství prochází v posledních letech mnoha transformacemi, podobně jako celá instituce rodiny a vztahy mezi partnery a rodiči a dětmi.. Diskurs sociálních věd tyto proměny reflektuje, ovšem často k tomu využívá prizma hodnot a ideologií pokládaných v dané době a v daném prostředí za správné, a málokdy je genderově neutrální. Tento článek přibližuje soudobé diskursy otcovství, jejich paradoxy a slepé uličky, do kterých se dostávají.

 

Sdílejte tuto stránku