kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2003. „Slaďování soukromé a veřejné sféry: partnerské vztahy a pracovní uplatnění mužů a žen.“ Pp. 89-101 in Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-048-6.

Článek se zabývá vztahy mužů a žen, coby výsledkem působení velkého počtu na sobě závislých struktur.

 

Sdílejte tuto stránku