kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2005. „Kombinace práce a rodiny a sociologická teorie.“ Pp. 14-21 in Křížková, Alena (ed.), Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. Sociologické studie / Sociological Studies 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 91 s. ISBN 80-7330-077-X.

Kapitola nabízí přehled různých teoretických přístupů k problematice harmonizace práce a rodiny, od teorie individualizace společnosti U. Becka po soudobé feministické teorie.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku