kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2008. „Promarněná šance na změnu: zhodnocení reformy rodičovského příspěvku.“ Pp. 29-50 in Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 978-80-86429-94-6.

Článek analyzuje podobu a dopady reformy rodičovského příspěvku v ČR v roce 2008. Ukazuje, že reforma povede k prohlubování sociálních nerovností a ke znevýhodnění určitých skupin populace, např. osamělých matek.

 

Součást publikace: 
2008
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
péče
rodičovství
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy