kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2008. „Manažeři: vlajkonoši individualizace?“ Pp. 59-75 in Dudová, Radka (ed.). Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

Kapitola vychází z kvalitativního výzkumu mužů v manažerských pozicích a z kvantitativních dat z reprezentativního výzkumu Proměny 2005. Muži manažeři oproti očekávání nepředstavují typický příklad individualizovaného životního modu, ale spíše uvíznutí mezi světem moderním a feudálním, vzhledem k tomu, že k výkonu své práce potřebují osobu, která jim poskytuje úpný domácí servis a minimalizuje svůj podíl ve veřejné sféře.

Sdílejte tuto stránku