kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka. 2007. „Vstřícnost v rámci obchodních cílů? Srovnání podmínek práce a rodičovství v české pobočce a v centrále francouzského podniku.“ Pp. 46-64 in Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologické studie / Sociological Studies 07:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 104 s. ISBN 978-80-7330-127-9.

Kapitola je srovnávací studií podmínek zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří jsou rodiči malých dětí, v centrále francouzského podniku a jeho české pobočce. Sledovaný podnik je velmi náročným zaměstnavatelem. Hlavní výhoda využívaná ve Francii i v ČR je flexibilní (plynule posuvná) pracovní doba. Ve Francii navíc mohou rodiče profitovat z množství dílčích opatření daných kolektivní smlouvou, oproti tomu se ale od nich očekává celodenní přítomnost na pracovišti překračující pracovní dobu. V České republice není takto dlouhá pracovní doba automaticky očekávána, tato výhoda je vyvážena neexistencí formalizovaných a odbory kontrolovaných postupů v případě rodičovství.

Součást publikace: 
2007
Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková
Sdílejte tuto stránku