recenzovaný článek
Dudová, Radka, Tomášek, Marcel. 2008. „Sekundarizace pracovního trhu v ČR: příklad práce pokladních v prodejnách zahraničních obchodních řetězců.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 67-77. ISSN 1213-0028. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/uploads/fd7b887461e45c5badefe4b89b9fcd02de0cdf13_sekundarizace-pracovniho-trhu-v-cr.pdf.

Článek představuje výsledky kvalitativního výzkumu pracovních podmínek v zahraničních hypermarketových řetězcích v ČR. Poukazuje na negativní formy flexibility a různé formy zneužívání pracovní síly a na genderové rozměry těchto negativních jevů. Na příkladu pokladních analyzuje proces vytváření sekundárního pracovního trhu.

 

Sdílejte tuto stránku