Oddělení:
Pracovní zařazení: 
postdoktorandka
Telefon: 
210 310 237
Interní linka: 
237

Životopis

Vzdělání: 

2011– 2021, Ph.D., sociologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2005 – 2011, Mgr., sociologie a politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

2004 – 2007, Bc., žurnalistika, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Zaměření: 

politická participace mladých lidí, politická kultura a občanská společnost

Pedagogická činnost: 

LS 2013, 2014, 2015 a 2016 seminář "Political Culture across the Borders", katedra sociologie, FF UK, Praha

LS 2015, předmět "Politická sociologie", katedra sociologie, FF UK, Praha (sdílená výuka)

LS 2015, předmět "Sociologie dětství a mládí", PF OU, Ostrava (bloková výuka)

LS 2012, seminář "Politická kultura napříč hranicemi", katedra sociologie, FF UK, Praha

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

Listopad - prosinec 2016, department of Politics and Economics Research Centre for East European Studies at the University of Bremen, Germany

Listopad 2016, Institute for Institute for the Study of Societies and Knowledge Bulgarian Academy of Sciences

Červen 2016, Department of Sociology Soochow University, Taipei, Taiwan

Září 2015, výměnný studijní pobyt na Univerzitě v Mannheimu na katedře politologie (Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung an der Universität Mannheim)

Červenec 2015, výzkumný pobyt v Institutu pro výzkum společnosti a znalostí Bulharské akademie věd v Sofii (Institute for the Study of Societies and Knowledge, Sofia)

Prosinec 2014, výzkumná stáž na Katedře sociologie Univerzity Friedricha Schillera v Jeně (Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena)

Červen 2014, výměnný studijní pobyt na Univerzitě v Mannheimu na katedře politologie (Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und International Vergleichende Sozialforschung an der Universität Mannheim)

Červen – červenec 2013, výzkumná stáž v doktorandské skupině GK SOCLIFE (Graduate Research Training Group SOCLIFE), Univerzita v Kolíně nad Rýnem

Všechny publikace