working paper
Mansfeldová, Zdenka - Guasti, Petra - Gawrecká, Daniela - Vamberová, Pavla - Lacina, Tomáš - Hronešová, Jessie (IS AS CR) - Tedeschi, Alessandra (DBL - Italy). 2014. „Discourses and Justification of Security and Risk.“ Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

This deliverable presents a comparative analysis of discourses and justifications of security and risk in newspapers in ten countries both within EU (Germany, Italy, Great Britain, Spain, the Czech Republic, Slovakia, Poland) and outside of the EU (Mexico, the USA) as well as in four security expert blogs. Deliverable analyses channels and patterns of communication and risk prevention for specific target groups.

Předkládaný text popisuje a srovnává analýzu diskursů a zdůvodnění témat bezpečnosti a rizika v novinách deseti zemí v rámci EU (Německo, Itálie, Velká Británie, Španělsko, Česká republika, Slovensko a Polsko) a mimo EU (Mexiko, Spojené státy americké) a ve čtyřech expertních blozích. Analýza se také soustředí na komunikační kanály a vzorce komunikace a prevence rizika pro specifické cílové skupiny.

Sdílejte tuto stránku