Trvání projektu: 
2016 - 2018

Cílem projektu je prozkoumat v komparativní perspektivě změny v představách o úloze státu a podobě odpovědného vládnutí v České republice po finanční a ekonomické krizi, která kromě změny přerozdělovacích očekávání měla jako vedlejší efekt nárůst nedůvěry vlády a pokles legitimity demokratického režimu. Teoretickými východisky projektu jsou vztah legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemná podmíněnost, důvěra ve stát a jeho instituce versus trh a jeho instituce, a rostoucí vliv víceúrovňového vládnutí na vnímání úlohy státu. Téma je vědecky a společensky relevantní; od konce 90. let lze zaznamenat v České republice pokles legitimity distributivního systému, provázený výrazným oslabením důvěry v princip rovných příležitostí a tudíž delegitimizací nerovností, chudoby i bohatství. Na základě mezinárodního výzkumu ISSP „Role vlády“ se projekt zaměří na analýzu současného stavu v ČR v  časovém a mezinárodním srovnání (k dispozici jsou národní a mezinárodní data za moduly 1996 a 2006) a jeho zhodnocení v rámci existujících teoretických modelů demokratického vládnutí.

Témata: 
legitimita
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Petrúšek Ivan

Článek využívá reprezentativní dotazníkové šetření dospělé populace k analýze vnímání existujících příjmových nerovností v České republice. Zároveň článek zkoumá preference obyvatel ohledně ideálního rozdělení příjmů ve společnosti, přičemž tyto preference byly formulovány při nejistotě ohledně vlastního postavení ve společnosti (pod tzv. závojem nevědomosti). V průměru Češi vnímají rozdělení disponibilních příjmů v České republice jako nerovnější než je ve skutečnosti.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Prokschová, Daniela

Schools for Democracy: A Waste of Time? Roles, Mechanisms and Perceptions of Civic Education in Czech and German Contexts. This article investigates the role of school-based civic education in the formation of political commitment, motivation and self-efficacy. The article is based on 60 qualitative interviews with university students from the Czech Republic and East and West Germany.

Téma:
politika (a postoje k politice), vzdělání
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mansfeldová, Zdenka, Guasti, Petra, Petrúšek, Ivan, Gyárfášová, Olga

Comparing Citizen Attitudes towards Security and Liberty in the Czech Republic and Slovakia. One of the key problems of our time is how much security we want, what price we are willing to pay to feel safe and whether safety leads to satisfaction. Security has a financial and political cost. The article focuses on the relationship between security and privacy from the point of view of a citizen.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek