working paper
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Hronešová, Jessie - Gawrecká, Daniela - Vamberová, Pavla - Lacina, Tomáš (IS AS CR), Turhan, Ugur (AU - Turkey), Tedeschi, Alessandra (DBL - Italy) - De Gramatica, Martina (Italy) – Shim, Woohyun (UNITN - Italy) - Williams, Julian (UDUR - Great Britain). 2014. „Communication Patterns and Effective Channels of Communication.“ Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

This deliverable combines qualitative and quantitative survey methods to provide an analysis of communication channels and patterns between policy makers, stakeholders (i.e. companies), and citizens in the areas of security and risk in regards to three specific areas – air transport, public transport, and critical national infrastructure in ten countries. Analysis focuses on the trade-offs among security, privacy, health and personal dignity.

Předkládaný text analyzuje za použití kvalitativních a kvantitativních výzkumných komunikační kanály a vzorce komunikace mezi tvůrci politik, zainteresovanými stranami (např. společnostmi) a občany v oblasti bezpečnosti a rizika vzhledem ke třem specifickým oblastem - letecké dopravě, veřejné dopravě a národní kritické infrastruktuře v deseti zemích. Analýza se zaměřuje na kompromisy mezi bezpečností, soukromím, zdravím a osobní důstojností.

Sdílejte tuto stránku