Konference
1. 12. 2021
13:00-17:00, ONLINE (Zoom)

Etika interpretace kvalitativního výzkumu: Co je ještě etické, co je správné, co zkreslené, existují pravidla?

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a využívají kvalitativní metody, tak pro studenty či doktorandy, kteří své výzkumy připravují. Přednášet budou zástupci českých univerzit a výzkumných pracovišť.

Program:

 • 12:30–13:00 Spuštění online platformy, přihlašování
 • 13:00–13:15 Zahájení - úvodní slovo garantujících zástupců za EF JU, PEF ČZU a SOÚ AV ČR
 • 13:15–14:55 I. blok (4 přednášky + diskuse)
 • 14:55–15:15 Přestávka
 • 15:15–16:30 II. blok (3 přednášky + diskuse)
 • od 16:30 hod. Neformální diskuse a závěr

Garanti odborného programu: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. (děkan PEF ČZU), doc. Milan Houška, Ph.D. (proděkan PEF ČZU), prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. (PEF ČZU), doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (děkanka EF JU), doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU), doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (člen akademické rady AV ČR)

Účast bez poplatku. Pro přihlášení prosím vyplňte přiložený registrační formulář (viz níže) a zašlete na adresu czechrural@czu.cz.

Kontakty na organizátory: Ing. Jiří Sálus, salusj@pef.czu.cz, tel.: 604 870 124

Odkaz na Zoom bude registrovaným účastníkům zaslán několik dní před akcí.

Vystupující a témata přednášek:

 • prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. (Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze)
  Vnímání etických pravidel kvalitativního výzkumu v čase
 • prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. (Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze)
  Kvalitativní výzkum a magické slovo „transdisciplinarita“
 • prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova)
  Narátor jako dárce příběhu a co z toho vyplývá? Etika (a) interpretace v orální historii
 • Mgr. Lucie Trlifajová, (Sociologický ústav AV ČR)
  „Bylo to těžký o tom mluvit...“: Možnosti a limity reflexe negativních životních zkušeností v biografických narativních rozhovorech
 • doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)
  Objektivita jako výsledek šance namítat
 • Ing. Pavla Hubálková, Ph.D. (Odbor vnějších vztahů, Univerzita Karlova)
  Vědecká komunikace jako most mezi vědou a veřejností
 • doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
  Složité cesty k etice kvalitativního výzkumu. Odkud se berou pravidla? Pokus o shrnutí příspěvků

Změny v programu vyhrazeny. Seminář se bude konat online. Další informace budou doplněny.

Sdílejte tuto stránku