Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 235
Interní linka: 
235

Životopis

Vzdělání: 

Kulturologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2012 Ph.D. / 2009 PhDr. / 2008 Mgr.

 

 

Zaměření: 

sociologie životního prostředí; alternativní potravinové systémy, zemědělství a zahrádkaření; uhlíková stopa domácností; regionální rozvoj

 

 

Pedagogická činnost: 

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem: od 2021 Společnost, etika a životní prostředí (Ph.D.)

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 2015-2020 Sociologie (Bc.); 2016-2020 Sociologie a metodologie ve vědecké práci (Mgr.)

Univerzita Karlova/Council on International Educational Exchange: 2011-2018 European Environmental Studies (BA)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: 2011 Contemporary Cultural Ecology (ERASMUS)

 

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2014 Open University, Milton Keynes (2 týdny)

2014 University of Oslo (2 týdny)

2013 University of Missouri, Department of Rural Sociology (3 měsíce)

 

 

Medailonek: 

Předchozí pracovní zušenosti

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

 

Vybrané starší publikace
Daněk, P., Sovová, L., Jehlička, P. Vávra, J., Lapka, M. (2022). From coping strategy to hopeful everyday practice: changing interpretations of food self-provisioning. Sociologia Ruralis 62(3): 651-671.

Vávra, J., Dlouhá, J., Pospíšilová, M., Pělucha, M., Šindelářová, I., Dvořáková Líšková, Z., Hartych, M., Dlouhý, J., Cudlínová, E. (2022). Local Action Groups and Sustainable Development Agenda: Case Study of Regional Perspectives From Czechia. Frontiers in Sustainability 3: 846658

Vávra, J. Smutná, Z., Hruška, V. (2021). Why I would want to live in the village if I was not interested in cultivating the plot? Home gardening in rural Czechia. Sustainability 13 (2): 706.

Artmann, M., Sartison, K., Vávra, J. (2020). The role of edible cities supporting sustainability transformation – A conceptual multi-dimensional framework tested on a case study in Germany. Journal of Cleaner Production 225: 120220.

Jehlička, P., Daněk, P., Vávra, J. (2019). A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal of Development Studies 40 (4): 511–527.

Vávra, J., Duží, B., Lapka, M., Cudlínová, E. Rikoon, J. S. (2019). Socio-economic context of soil erosion: A comparative local stakeholders’ case study from traditional agricultural region in the Czech Republic. Land Use Policy 84: 127–137.

Vávra, J., Megyesi, B., Duží, B., Craig, T., Klufová, R., Lapka, M., Cudlínová, E. (2018). Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions. Rural Sociology 83 (2): 431–461.

Vávra, J., Daněk, P., Jehlička, P. (2018). What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners. Journal of Cleaner Production 185: 1015–1023.

Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018). Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture 13 (1): 162–188.

Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E., Dvořáková-Líšková, Z. (2017). Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies. Journal of Flood Risk Management 10 (2): 238–252.

Cudlínová, E., Vávra, J., Lapka, M. (2016). Soil as a key to food security. Social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study). Pp. 22–35 in L. Westra, J. Gray, A. D’Aloia (Eds.). The Common Good and Ecological Integrity. Human Rights and the Suport of Life. Abingdon, New York: Routledge.

Vávra, J., Peters, V., Lapka, M., Craig, T., Cudlínová, E. (2015). What shapes the temperatures of living rooms in three European regions? Sociální studia 12 (3): 135–158.

Vávra, J., Lapka, M., Dvořáková-Líšková, Z., Cudlínová, E. (2014). Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997–2010. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 2/2013 – Studia Sociologica XIX – Naše společná přítomnost II: 9–33.

Vávra, J., Peters, V., Lapka, M., Cudlínová, E. (2014). Social perception of climate change consequences in the Czech Republic and Germany. Pp. 21–35 in B. Duží, J. Vávra et al. Environmental change: Adaptation challenges. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR.

Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E. (Eds.) (2014). Current challenges of Central Europe: Society and Environment. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Fischer, A., Peters, V., Neebe, M., Vávra, J., Kriel, A., Lapka, M., Megyesi, B. (2012). Climate change? No, wise resource use is the issue: Social representations of energy, climate change and the future. Environmental Policy and Governance 22 (3): 161–176.

Lapka, M., Vávra, J., Sokolíčková, Z. (2012). Cultural ecology: Contemporary understanding of the relationship between humans and the environment. Journal of Landscape Ecology 5 (2): 12–24.

Fischer, A., Peters, V., Vávra, J., Neebe, M., Megyesi, B. (2011). Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries. Global Environmental Change 21 (3): 1025–1034.