Trvání projektu: 
2024 - 2026

Současný potravinový systém je zranitelný a neudržitelný. Jeho odolnost lze zvýšit posílením netržní produkce, která má zdravotní, sociální i environmentální přínosy. Nedávný výzkum posunul interpretaci samozásobitelství od strategie přežití chudých na vyhledávanou alternativu s potenciálem pro transformaci systému. Výzkum konvenčních (tržních) a neformálních způsobů zásobování potravinami však probíhá odděleně, zatímco domácnosti kombinují potraviny z obou zdrojů. Projekt rozšiřuje výzkum potravinových alternativ o poznání vztahů mezi oběma systémy a nahlíží je z perspektivy každodenního rozhodování domácností. Cílem je zjistit množství potravin, které domácnosti získávají z různých zdrojů (nákup, domácí produkce, sdílení), hodnoty s nimi spojené, a motivace. Klíčovými zdroji dat jsou fokusní skupiny, rozhovory a reprezentativní průzkum. Výsledky nabídnou nové chápání potravinové odolnosti domácností. Spojení těchto poznatků s poznáním interakcí mezi konvenčním a neformálními systémy zásobování poskytne mezinárodně relevantní poznatky využitelné pro posílení odolnosti společnosti.

Hlavní řešitel: 
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Mgr. Lucie Sovová, Ph.D.
Témata: 
klimatická změna
město a vesnice
spotřeba
zdraví
životní prostředí
životní styl
Zadavatel: 
GA ČR