Pracovní zařazení: 
vědecká asistentka
Telefon: 
210310581
Interní linka: 
581

Životopis

Vzdělání: 

2008 Ph.D. Sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

2005 PhDr. Sociologie, FSV UK Praha

2004 Mgr. Sociologie (specializace Sociální antropologie), FSV UK Praha

 

Zaměření: 

Udržitelný životní styl, udržitelná spotřeba

Politika životního stylu a politický konzumerismus

Sociální hnutí, subkultury a komunity

Nerovnosti, gender, intersekcionalita

 

Pedagogická činnost: 

Od 2023 Sociologie sociálních hnutí, Gender a válka, Diplomní seminář, Introduction to Qualitative Methods in Social Sciences, FHS UK

Od 2021 Kvalitativní rozhovory s experty v rámci kurzu Akademické psaní pro doktorandy, PF UK

2020-2023 Metody výzkumu, Metodika výzkumné práce, Sociologické praktikum, Výzkumná dílna, Sociologie, ETF UK

2021 Kvalitativní výzkum v praxi, FF UK

2016-2018 Gender a válka, FHS UK

2008, 2009 Current Issues in Society: Gender in Transition in the Czech Republic, New York University in Prague

2008 The Theory and Reality of Gender in the Post-Communist Era, CIEE UK

2007-2011 Gender, globalizace a sociální hnutí, Katedra genderových studií, FHS UK

2006 Globalizace jako sociologický a antropologický problém, Katedra sociologie, FSV UK

2004/05 Gender a sociální hnutí, Katedra genderových studií, FHS UK

2004/05 Základy sociologického myšlení, Katedra sociologie, FSV UK

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2005 – 2006 výzkumný pobyt, Rutgers University, USA. Fulbrightovo stipendium.

2003 studijní pobyt, University of Sussex, Great Britain. Socrates Erasmus.

 

Medailonek: 

členka Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR

členka České sociologické společnosti (ČSS)

šéfredaktorka Sociowebu (2007-2010)

 

Popularizace vědy

Článek pro Aktuálně.cz, autorka Clara Zanga: "Na osudu planety záleží více ženám, pro muže je udržitelnost "gay". Existuje řešení?"

https://zena.aktualne.cz/co-je-to-eco-gender-gap-a-jak-se-s-nim-da-praco...

 

Časopis A/Věda a výzkum, magazín AV ČR 3/2022. “Bio & Eko & DIY: Jak žít jinak” (s. 60-63)

https://pdf.avcr.cz/A/2022-03/?fbclid=IwAR1cAIwIIAB3rRckWNkb2_bJnTDEm0xe...

https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/socialne-ekonomicke-vedy/Jak-ziji-l...

https://www.soc.cas.cz/aktualita/vyber-podzimnich-sociologickych-komentaru

 

Fokus Václava Moravce, Česká televize, 28.6.2022 "Jak nakrmit národ"

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/22...

 

Rozhovor pro Českou televizi "Češi a udržitelný styl života", 3. 1. 2022

https://www.soc.cas.cz/aktualita/kolarova-hlavnim-motivem-pro-udrzitelny...

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058320...

a reportáž v Událostech 19.12. 2021 (čas 45:40)

https://www.soc.cas.cz/aktualita/setrny-zivotni-styl-udrzitelnost-sobest...

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000101219/

 

Rozhovor pro Český rozhlas o "bionýrech" a soběstačnosti, 30.1.2022

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/bionyr-sobestacnost-eko...

 

Rozhovor pro NKC - gender a věda na téma Udržitelnost (Ženy ve vědě), 8.2.2022

https://genderaveda.cz/rozhovor-s-martou-kolarovou/

 

Rozhovor Cesta z města z pohledu socioložky pro Svobodný domek, 24. 2. 2022

https://svobodnydomek.cz/knihovna/?fbclid=IwAR1fqZ8BJAqg14NS0k9Fxy2Xhz_x...

https://www.facebook.com/svobodnydomek

 

Magazín Greenpeace "Zdravá energetika", zima 2021

https://www.greenpeace.org/static/planet4-czech-republic-stateless/2022/...

 

Vystoupení v pořadu Nedej se! Česká televize, téma spotřeba a rychlá móda. 29. 9. 2019. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248420008/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii