Nalezeno 465 publikací

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) koncipovaného za účelem identifikace a podpory efektivní tvorby politiky a vládnutí. SGI zkoumá, jak se vládám daří dosahovat cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Studie hodnotí období od listopadu 2014 do listopadu 2015.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Sociologie politiky

A common theme in studies of voter turnout in Central and Eastern Europe (CEE) is that the legacy of communism attenuates electoral participation. It is argued that socialization and the political habits that emerged under communism impeded democratic development by not motivating citizen activism.

Téma: volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

V dotazníkových šetřeních respondenti často odmítají odpovídat na některé otázky (např. osobní příjem). Vybraná místa datové matice tak neobsahují platné hodnoty. Tato monografie detailně představuje problém chybějících hodnot v datech. Čtenář se postupně seznámí s různými metodami řešení tohoto problému.

Téma: metodologie výzkumu, politika (a postoje k politice), sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

CO SI ČEŠI NALHÁVAJÍ O ČEŠÍCH? MÁ JMÉNO VLIV NA NAŠI KARIÉRU? JE U NÁS NÁBOŽENSTVÍ MRTVÉ? JSOU ČESKÉ HODNOTY VÝJIMEČNÉ? JAKÉ JE „NÁZOROVÉ KLIMA“ V ČESKÉ REPUBLICE? Cena knihy je 190 Kč (378 s.) O KNIZE 47 ODSTÍNŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Téma: hodnotové orientace, identita, kultura, občanská společnost, sociologická data, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

New technologies represent opportunities (to ensure safety) and threats (to privacy and freedom), and also emphasize key tensions - between security and freedom/privacy and between security and its various costs (economic, health, public support, etc.). The dilemma of our times, for civil society, governments, the media, and individual citizens, is the level of safety we desire and at what price.

Téma: média

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Sociologie politiky

Téma: globalizace, identita, migrace a mobilita

Typ publikace: popularizační článekOddělení: Sociologie politiky

The chapter addresses the function of Czech trade unions in EU governance and their adaptation to multilevel system of interest representation. First, it briefly reviews the developments in trade unionism during the last twenty-plus years and gives a brief assessment of the role of trade unions in national politics.

Téma: občanská společnost, práce

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Sociologie politiky

This deliverable combines qualitative and quantitative survey methods to provide an analysis of communication channels and patterns between policy makers, stakeholders (i.e. companies), and citizens in the areas of security and risk in regards to three specific areas – air transport, public transport, and critical national infrastructure in ten countries. Analysis focuses on the trade-offs among security, privacy, health and personal dignity.

Téma: média, veřejné mínění

Typ publikace: working paperOddělení: Sociologie politiky

Stránky