kapitola v knize / monografii
Guasti, P. . 2013. „The Politics of Inclusion: Comparing the Contribution of Civil Society Actors to EU legitimacy.“ Pp. 141-164 in Schieck, D. The EU Social and Economic Model After the Global Crisis: Interdisciplinary Perspectives. Surrey: Ashgate. ISBN 978-1-4094-6413-6. [cit. 2013].

Left

Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku