Found 3778 publications (displayed results 1 - 20)

Previous research has shown that sleep deprivation, low quality sleep or inconvenient sleeping times are associated with lower quality of life. However, research of the longitudinal effects of sleep on quality of life is scarce. Hence, we know very little about the long-term effect of changes in sleep duration, sleep quality and the time when individuals sleep on quality of life.

Topic: health, lifestyle

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Social Stratification

The article analyses medical communication in popular media relating to the risks in reproduction in the state-socialist Czechoslovakia between 1948 and 1989 and shows how it used emotions as an instrument to control women’s reproductive behaviour.

Topic: gender, parenting, health

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Gender & Sociology

Topic: kultura

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Economic Sociology

Životní styl spjatý s ekofeminismem se obrací směrem k rodině, domácnosti a lokálním komunitám. Nejde přitom o prostoduchou reprodukci zažitých genderových rolí, ale naopak o návrat k možnostem emancipace založené na inteligenci a tvořivosti.

Topic: gender, klimatická změna, životní prostředí, lifestyle

Type of publication: Public event or educational activityDepartment: Local and regional studies

This article explores the operation of homeless encampments as a part of governance by highlighting the role of affective atmospheres. The COVID-19 pandemic and the imposition of lockdowns have seen the introduction of unprecedented measures into homelessness governance in Czech cities. Some have set up temporary homeless encampments as a response to the declaration of the state of emergency.

Topic: housing, urban and rural studies, social inequalities, sociologická teorie, public administration

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

This study focuses on home-leaving pathways that have unfolded over a 5-year period after leaving home. It explores the association between socioeconomic background (parental education) and the long-term, solo-living, home-leaving pathways of young men and women across 29 European countries.

Topic: family

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Value Orientations in Society

Income redistribution and changes in redistributive policies are highly contested issues that often have a bearing on societal debate and electoral competition. Using European Social Survey data, we trace trends in public attitudes toward income redistribution in 18 European countries from 2002 to 2019, a time period which included the Great Recession, the 2015 migrant crisis, and an increase in income inequality.

Topic: economics, civil society, politics (and political attitudes)

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Political Sociology, Social Stratification

Although political radicalism is one of the major societal threats, we have limited understanding of how it is formed. While there are reasons to expect that harassment experienced in adolescence increase the propensity for radicalism, this relationship has not yet been investigated. This five-wave study of Swedish adolescents (N = 892) examined the role of peer harassment in radical political behavior.

Topic: civil society

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Social Stratification

Public support for government institutions tends to increase in the face of threats such as armed conflict, terrorism, or natural disasters. This phenomenon, known as the 'rally-'round-the-flag' effect, has also been observed as a response to the Covid-19 pandemic in many countries. Citizens' trust in the government's good intentions and ability to handle a crisis is very important, as it gives government the legitimacy to take strong measures.

Topic: civil society, politics (and political attitudes)

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Czech Social Science Data Archive, Social Stratification

Anti-immigrant attitudes are associated with many social problems and reduction of negative attitudes toward immigrants is one of many actions which can assist in preventing these problems, promote better relations within society, and subsequently, create a better quality of life. School is one of the environments that provide opportunity to reduce anti-immigrant attitudes by implementing curriculums that require teachers to encourage discussions on the issue of immigrants and immigration.

Topic: civil society

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Social Stratification

Although previous research has shown that deliberative discussions have consequences for intergroup attitudes, very little is known about this impact during the formative adolescent years. In addition, the mechanism explaining the mechanism through which discussions affect intergroup attitudes is not clear.

Topic: civil society

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Social Stratification

Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na odolnost českých domácností vůči finančním šokům skrze vliv na vytváření úspor – krátkodobé finanční rezervy.

Topic: economics, wages and incomes, standard of living

Type of publication: Other publicationDepartment: Economic Sociology

The paper repositions homelessness in existing cities by highlighting the importance of transformative economic agency. Relying on a combination of long-term ethnographic research in the city of Pilsen, a traditional industrial second-order city in Czechia, and political–economic analysis, this paper introduces the concept of the quasi-household economy (QHE). This economy connects the informal and formal spheres and involves not only “homeless” people but also some classes of housed people.

Topic: housing, dluhy, economics, globalisation, kultura, urban and rural studies, human relations, wages and incomes, social inequalities, sociologická teorie

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

Rural governance increasingly involves a broad range of political agents – but whom do rural dwellers consider responsible for creating and maintaining local opportunity structures? Focusing on the issue of places to socialise, our paper investigates resident-municipality relations in peripheralised rural regions of Czechia and eastern Germany. We draw from problem-centred resident interviews using an actor-centred, multimodal concept of responsibility.

Topic: trust/social cohesion, urban and rural studies, care, politics (and political attitudes), public policy

Type of publication: Article with impact factorDepartment: Local and regional studies

Topic: religion and religiosity

Type of publication: Peer-reviewed journal articleDepartment: Economic Sociology

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, v současnosti zaujímá čtvrtou pozici na žebříčku početnosti a rozhodně patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Současně je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic Sociology

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně. V médiích byla označována odsuzujícími výroky a negativními charakteristikami zejména předními českými politiky. Vstřícnější pohled na ni mají české firmy, obce a odborníci.

Topic: energetika, klimatická změna, media, politics (and political attitudes), životní prostředí

Type of publication: Other publicationDepartment: Local and regional studies

Pages