recenzovaný článek
Rakušanová, Petra. 2001. „Úloha a postavení výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v procesu transformace.“ Politologický časopis / Czech Journal of Political Science 8 (1): 95-105. ISSN 1211-3247.

Článek je analýzou postupné institucionalizace výborů PSP ČR v období let 1993 - 1999 se zaměřením na zkoumání výborů jako struktur odbornosti a političnosti. Autorka se rovněž zabývá dopadem změny Jednacího řádu na činnost výborů. Parlamentní výbory lze na základě analýzy a ve sledovaném období chápat jako důležitý nástroje institucionální transformace parlamentu.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
transformace
Sdílejte tuto stránku