Trvání projektu: 
1999 - 2001

Projekt výzkumu poslanců a senátorů třetího funkčního období Parlamentu ČR byl součástí dlouhodobého sledování vývoje nového českého parlamentarismu a vzniku nových politických elit a navázal na výzkum poslanců prvního a druhého Parlamentu. Získal údaje o demokratických hodnotách poslanců, jejich postojích k roli různých parlamentních i mimoparlamentních subjektů, politických stran, jejich aparátu a klubů, jejich vlivu na rozhodování poslanců, o způsobech rozhodování, informačních zdrojích poslanců a jejich časovám rozvrhu, styku s voliči a politickými subjekty, hodnocení hlavních funkcí parlamentu a také přípravách na vstup do NATO a EU.

Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 10, zobrazeno 1 - 10)

Linek, Lukáš, Petra Rakušanová

Hlavním cílem předkládané práce je zodpovědět otázku, jak se rozhodují čeští poslanci a poslanecké kluby. Hlavní zájem autorů se proto zaměřuje na otázky jednotnosti českých poslaneckých klubů, mechanismy vnitřní kontroly a vyjednávání a zvláště na faktory, které ovlivňují, strukturují a omezují jednání jednotlivých poslanců a poslaneckých klubů.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš

The text is a regular contribution into the publication called Data Yearbook. It describes political changes in the Czech republic during the year 2001. The article focuses in such problems as was the composition of government, relations between the Cabinet and the Parliament, institutional changes of the Constitution and of the electoral law, and on the main issues of the Czech politics.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš, Rostislav Starý, Karel Čada, Marek Hujer
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra

Článek je analýzou postupné institucionalizace výborů PSP ČR v období let 1993 - 1999 se zaměřením na zkoumání výborů jako struktur odbornosti a političnosti. Autorka se rovněž zabývá dopadem změny Jednacího řádu na činnost výborů. Parlamentní výbory lze na základě analýzy a ve sledovaném období chápat jako důležitý nástroje institucionální transformace parlamentu.

Téma:
politika (a postoje k politice), transformace
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Rakušanová, Petra

The article provides analysis of the gradual institutionalization of the committees of the Czech Parliament between 1993 and 1999 and shows that in the committees, gradual expert and political professionalization of the deputies occurs ů deputies acquire a new type of supra-sector specialization. In addition, there have been significant changes in the perception and evaluation of individual committees by the deputies, during the period under study.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek
Rakušanová, Petra

Příspěvek se snaží vymezit rámec, v němž probíhá proces artikulace zájmů s důrazem na agrární sektor a to jak na teoretické a obecné úrovni, tak následně na základě analýzy empirického materiálu. K hlavním poznatkům příspěvku patří zjištění, že v České republice byly již v agrární oblasti konstituovány efektivní hierarchické struktury reprezentace zájmů, a že horizontální i vertikální intermediární kanály v rámci těchto struktur se až na malé výjimky postupně konsolidují.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová, Adéla Seidlová

Článek nabízí detailní technický popis výzkumu poslanců a senátorů v českém parlamentu, který je prováděný od roku 1993 tým Sociologie politiky v Sociologickém ústavu. Hlavní téma je reprezentativnost v mezinárodním srovnání a následné možnosti v interpretaci tohoto typu dat.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek