kapitola v konferenčním sborníku
Rakušanová, Petra. 2006. „Srovnání vlivu procesu evropeizace na národní legislativu v zemích střední a východní Evropy.“ Pp. 232-260 in Kysela, Jan (ed.). Parlamenty a jejich funkce v 21. stoleti. Sborník příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky . Praha: Eurolex Bohemia. ISBN 80-86861-99-6.

Hlavním cílem tohoto článku je odpovědět na otázku, zda národní parlamenty ztrácejí v procesu evropeizace svou demokratickou funkci a stávají se pouze „schvalovacím článkem“ vertikálního projektu shora řízeného výkonnou mocí. Tento příspěvek nabízí analýzu základních změn, které doprovázejí proces evropeizace národních parlamentů na institucionální úrovni. Zaměřuje se na změny formální struktury zákonodárných orgánů a jejich fungování (změny ve struktuře výborů, v oblasti mezinárodní spolupráce apod.).

Sdílejte tuto stránku