kapitola v knize / monografii
Šalamounová, Petra, Ondřej Nývlt. 2006. „Mimomanželská plodnost - současné trendy v Evropě a v České republice.“ Pp. 118-140 in Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.). Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.

Článek porovnává mimomanželskou plodnost v evropských zemích se zvláštním zřetelem na Českou republiku. Zpracovává jak data demografické statistiky, tak výsledky výběrových šetření.

 

 

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana, Petra Šalamounová, Gabriela Šamanová (eds.)

Left

Témata: 
hodnotové orientace
rodina
životní styl
Sdílejte tuto stránku