kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra, Barbora Stašková. 2007. „Hodnocení vybraných neziskových organizací v České republice na základě adaptace indexu životaschopnosti neziskových organizací.“ Pp. 25-28 in Rakušanová, Petra, Barbora Stašková. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Professional Publishing. 116 s. ISBN 978-80-86946-22-1.

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru. Tato studie je nejen snahou o popsání české organizované společnosti v kontextu střední Evropy na základě bohatého empirického materiálu, ale je rovněž pokusem o představení možné metodologie pro zkoumání organizované občanské společnosti.
 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku