Trvání projektu: 
2008 - 2012

Jde o pokračovací grant stejného jména, jež probíhal v letech 2001-2008. Své aktivity centrum rozvíjí ve dvou základních liniích. První je podpora badatelek v účasti na evropském výzkumu, podpora rovných příležitostí ve vědě a výzkumu a podpora mladých lidí ve VaV, včetně vytváření praktických nástrojů k dosahování těchto cílů a předkládání doporučení pro tvorbu politik. Druhou linií je teoretické zkoumání na poli feministických epistemologií a vědních studií z genderového hlediska v souvislosti s otázkami produkce vědění, moci a genderu. Centrum realizuje projekty Infomat, Mladé talenty (projekt navazuje na projekt Žena měsíce a jeho cílem je představovat úspěšné a zajímavé mladé badatelky) a zaměřuje se na ženy evaluátorky a ženy v průmyslovém výzkumu. Centrum též publikuje vlastní informační newsletter a online časopis Kontext: časopis pro gender a vědění. NKC-ŽV se od roku 2005 účastní celoevropské akce Noc vědců, které se účastní vědecká a výzkumná pracoviště, která nabízejí veřejnosti exkurze, besedy i možnost zúčastnit se nejrůznějších badatelských happeningů. Centrum dále organizuje pravidelné semináře Bod zlomu ve spolupráci s katedrou genderových studií FHS UK, workshopy a konference.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
gender
veřejná politika
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 32, zobrazeno 1 - 10)

Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
gender, práce, rodina, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
gender, práce, rodina, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Cidlinská, Kateřina, Marcela Linková

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
gender, práce, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Červinková, Alice

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
gender, práce, rodina, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
gender, práce, rodičovství, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tenglerová, Hana

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
gender, média, rodina, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
EU, gender, sociologie vědy, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Cidlinská, Kateřina, Marcela Linková, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
gender, práce, rodina, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tupá, Barbora, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Kateřina Šaldová

Abstrakt

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linková, Marcela, Červinková, Alice

Building on Law’s modes of mattering (2004), the authors explore enactments of ‘women and science’ in various locations where gender and feminist approaches, science policies and support activities meet in European context.

Téma:
gender, sociální nerovnosti, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky