Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení a vědecká pracovnice
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Životopis

Vzdělání: 
 • 2014 PhD v oboru sociologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut sociologických studií (disertační práce: Disciplining science: The impacts of shifting governmentality regimes on academic research in the natural sciences in the Czech Republic)

 • 1999, Mgr., anglistika-amerikanistika, Filozofická fakulta UK
Zaměření: 

Sociologie genderových organizací, výzkumné kariéry, proměny systému výzkumu a vývoje a hodnocení vědecké práce z genderové perspektivy

Pedagogická činnost: 
 • Linková, M. 11 - 12/2016. Kurz Gender, Science and Governance. Vídeňská univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra studií vědy a technologií, číslo kurzu 230 157, 22 hodin, 5 kreditů.
 • Linková, M. 2016. přednáška Proměny vědecké profese. Profesní dráhy, hodnocení výzkumu, prekarita. Doktorský kurz Sociologie jako současná vědní disciplína, FSV UK a Sociologický ústav AV ČR, 12. 4. 2016, 2 hodiny.
 • Linková, M. 11-12/2014. Kurz Gender, Science and Governance. Vídeňská univerzita, Fakulta sociálních věd, Katedra studií vědy a technologií.
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 2017 International Visitor Leadership Program "Women in STEM", USA
 • 2013 Linkoping University, Švédsko
 • 1996-1997 studijní pobyt, Suffolk University, Boston, USA
Medailonek: 

Marcela Linková, Ph.D., je vedoucí výzkumného oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Její výzkum se zaměřuje na sociologii genderových organizací, výzkumné kariéry, proměny systému výzkumu a vývoje a hodnocení vědecké práce z genderové perspektivy. Je předsedkyní evropské poradní skupiny ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation a účastnila se práce expertních a poradních orgánů Evropské komise a české státní správy. Byla zástupkyní předsedkyně akce COST TN 1201 genderSTE  (gender, science, technology, environment). Koordinovala a účastnila se projektů 6. RP a 7. RP v oblasti genderové rovnosti ve vědě.  V roce 2015 byla zvolena členkou výkonné rady Výzkumné sítě 24 Věda a technologie Evropské sociologické asociace. V roce 2017 získala grant Horizontu 2020 GENDERACTION a účastnila se International Visitor Leadership Programme „Women in STEM“ v USA.

Čleství v redakčních radách

Členství v expertních a poradních orgánech Evropské komise

 • OD 1. 1. 2017 předsedkyně ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Inovation
 • Od 2016: předsedkyně Helsinki Group on Gender in Research and Innovation (do dubna 2013 Helsinki Group on Women and Science), Evropská komise, členka od roku 2007.
 • 2013: Expert Group on the Implementation of the ERA Communication by the European Commission and Member States, Evropská komise.
 • 2011–2012: Expert Group on the Research Profession, Evropská komise.
 • 2008-2009: Stocktaking 10 years’ activities on women and science conference advisory group, Evropská komise.
 • 2008-2009: FP 7 External Advisory Board Science in Society, Evropská komise.
 • 2004: Networking the Networks Expert Group, Evropská komise.

Členství v expertních a poradních orgánech v ČR

 • 2017: Pracovní skupina pro tvorbu akčního plánu na podporu rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti, MŠMT.
 • 2011-2018: Pracovní skupina Výboru ERA pro rozvoj lidských zdrojů a rovné příležitosti mužů a žen ve výzkumu, vývoji a inovacích, MŠMT.
 • Od 2010: Resortní koordinační skupina – VaV, MŠMT.
 • Od 2006: Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, od 2006, Akademie věd ČR.
 • 2002–2011: Pracovní skupina pro ženy vědě, MŠMT (v letech 2005–2011 předsedkyně).

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

jiné publikace

odborné knihy / monografie

Projekty

Připojené odkazy